Regionala och lokala aktörer är centrala för EU

EU-kommissionären för regionalpolitik, Johannes Hahn, träffade Brysselbaserade regionala representationskontor den 16 januari. Under mötet, underströk kommissionär Hahn vikten av EU:s  partnerskap med Europas regionala och lokala myndigheter i planering och utförande av programmen i den reformerade regionalpolitiken för programperioden 2014-2020.

I sitt tal så fokuserade kommissionär Hahn på den nya riktlinjen i partnerskapet mellan EU och regionerna. Riktlinjen kommer att innebära att regionala och lokala myndigheter rådfrågas för att se till att framtida strategier och program speglar de regionala behoven och se till att framtida investeringar ger maximal effekt. Kommissionär Hahn menar på att regionala och lokala myndigheter kommer att spela en central roll i utformningen, genomförandet och övervakningen av kommande investeringar. Mer än 230 representanter från regionala kontor och sammanslutningar av kommuner från 21 medlemsstater deltog i evenemanget.

EU-kommissionär Hahns tal

/Filip Ingelström

16 Jan 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information