Samarbetsprogrammet Nord tilldelas medel för tillväxt

I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet den 23 maj meddelar regeringen att man inom kort kommer att fatta beslut om EU:s gränsregionala samarbetsprogram Nord som delvis finansieras av EU:s regionalfond. I programmet Nord ingår Norrbottens län, Skellefteå, Malå, Sorsele och Norsjö i Västerbotten, som tillsammans med andra programdeltagare väntas få 698 miljoner kronor för att skapa tillväxt perioden 2014-2020.

De gränsregionala samarbetsprogrammen finansieras till åtminstone 50 procent av EU, och resten av finansieringen står stat, kommuner, landsting och privata aktörer i de deltagande länderna för. I samarbetsprogrammet Nord medverkar Norrbottens län samt Skellefteå, Malå, Sorsele och Norsjö i Västerbottens län. Från Norge deltar Nordland, Troms och Finnmark och från Finland deltar Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Prioritet i det nya programmet för perioden 2014-2020 är att stärka konkurrenskraft hos företag, att främja forskning, miljöåtgärder samt skapandet av en gemensam arbetsmarknad. En särskild prioritet i programmet har de samiska näringarna.

Annie Lööf, näringsminister, säger i pressmeddelandet att hon vill se fler konkurrenskraftiga företag som kan växa och utvecklas, och att samarbete och handel över gränser är det EU grundades för och det EU ska främja.

Enligt Näringsdepartementets uppgifter kommer de fösta utlysningarna inom programmet att öppnas i slutet av året eller under tidiga 2015.

Läs pressmeddelandet från Näringsdepartementet

/Åsa Fors

 

28 Maj 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information