Save the Date Open Days 2014

Den 6-9 oktober arrangeras den 12 upplagan av Open Days - europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel. Evenemanget samlar lokala och regionala aktörer från hela Europa och över 100 workshops, seminarier och debatter planeras att arrangeras under veckan. Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional och stadspolitik tillkännagav den 10 januari att förberedelserna för Open Days nu är igång.

Open Days är EU:s årligt återkommande vecka för regioner och städer. 2014 års Open Days har "Growing together - Smart investment for people" som tema och bygger på konstaterandet att sammanhållningspolitiken är avgörande för verklig och gemensam nytta för människor inom EU. Subteman är Connecting regional strategies, Capacity building och Territorial Cooperation.

Dags att förbereda ditt event - sista anmälningsdag 14 mars
Vill du delta på Open Days? Som officiell partner får du en unik möjlighet lyfta dina frågor med relevans för lokal och regional nivå, utbyta erfarenheter och nätverka. Hör gärna av dig med din idé till oss på North Sweden samt för mer information. Partners som är intresserade av att medverka under Open Days 2014 har till och med den 14 mars på sig att skicka in sin ansökan. Preliminärt datum för när evenemangets registreringssida öppnar är 8 juli. 

Läs mer på Open Days hemsida för mer information och hur man anmäler sig

Kontakta North Sweden med din idé

North Sweden kommer att återkomma och hålla er uppdaterade med information under året.

/Filip Ingelström

 

15 Jan 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information