Tillväxtverket lanserar hemsida för strukturfondsprogrammen

Tillväxtverket har nu öppnat en ny hemsida med allt du behöver veta för att söka finansiering från deras EU-program under den nya programperioden 2014-2020. Den nya hemsidan, EU-program - En investering för framtiden, kan ni hitta på: eu.tillvaxtverket.se.

På Tillväxtverkets nya hemsida, som är dedikerad för EU-program som Europa 2020, finns det information om hur man går tillväga för att planera projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och hur man formulerar mål för att maximera möjligheten till stöd. Utöver planeringsfasen bidrar den nya hemsidan med information om hur ansöker, genomför och avslutar projekt inom de åtta olika regionala strukturfondsprogrammen. Norrbottens och Västerbottens län ingår i det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland och har en budget på 212 miljoner euro för programperioden 2014-2020.

Vad som kommer att hända framöver är att under våren kommer regeringen och EU-kommissionen förhandla och bestämma innehållet i programmen och att det i september kommer att bli möjligt att ansöka om stöd från strukturfondsprogrammen. I årsskiftet 2014/15 kommer de första ansökningarna att beviljas.

Gå till Tillväxtverkets hemsida

/Filip Ingelström 

15 Jan 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information