Arbetslösheten inom EU under 10 procent

Under december månad förra året minskade arbetslösheten inom den Europeiska unionen med 0,1 procentenheter till 9,9 procent, enligt en ny mätning från EU:s statistikbyrå Eurostat. Detta innebär att arbetslösheten inom EU för första gången på drygt tre år befinner sig under 10 procent. EU:s lägsta arbetslöshet uppmättes i Tyskland (4,8 procent) och i Grekland uppmättes den högsta siffran (25,8 procent).

I Sverige låg arbetslösheten vid tidpunkten på 7,8 procent. Vad gäller norra Norrland visar både Norrbotten och Västerbotten upp en snabbare minskning av arbetslösheten än rikssnittet. I Norrbotten hade arbetslösheten i december månad sjunkit med 9,7 procent jämfört med samma månad 2013, medan motsvarande siffra för Sverige som helhet var 6,7 procent. I Västerbotten uppmättes en minskning med nästan 10 procent.

Läs hela sammanställningen från Eurostat.

Läs Arbetsförmedlingens rapport om arbetsmarknadsläget i Norrbotten.

Läs Arbetsförmedlingens rapport om arbetsmarknadsläget i Västerbotten.

/Kalle Eriksson     

03 Feb 2015 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information