Blicka tillbaka till Open Days 2014 regionernas vecka i Bryssel

Den 6-9 oktober 2014 anordnades Open Days, regionerna och städernas vecka i Bryssel, där över 6000 deltagare medverkade i över 100 olika evenemang. Temadagarna är världens största sammanträde för att diskutera regional och urban utveckling. “Växa tillsammans - smarta investeringar för människor” var huvudrubriken för temadagarna som anordnades för tolfte året i rad. Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik har nu publicerat en sammanställning från alla evenemang som ägde rum under veckan.

Under veckan anordnade Umeå2014 genom North Sweden European Office tillsammans med nätverket för kulturhuvudstäder ett seminarium kring temat “kultur som ett recept för territoriellt samarbete”. Under seminariet diskuterades bland annat hur arvet från ett kulturhuvudstadsår bäst kan tas tillvara på. I rapporten kan man läsa om seminariet på sidan 116, se länk nedan.

Nästa Open Days hålls den 12-15 oktober 2015 och kommer fokusera bland annat på inre marknad för energi och digitala tjänster, små- och medelstora företag, innovation och jobbskapande, stads- och landsbygdsutveckling samt geografisk integration.

Ladda hem publikationen

Läs mer om Open Days

Läs North Swedens nyhet om seminariet “Culture as a recipe for territorial cooperation”

/Ludvig Cronqvist

20 Jan 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information