Energieffektivisering kan spara miljarder

I en ny studie av EU-kommissionen om energieffektiviserande åtgärder framkommer det att besparingarna skulle bli enorma om energieffektivitetsregler och standarder för ekodesignade produkter koordineras internationellt.

Gemensamma internationella standarder och regler för åtgärder för energieffektivisering och miljö- och hållbarhetsmässigt designade produkter kan leda till enorma besparingar, framkommer det i en ny studie. Totalt kan upp emot 7600 TWh el sparas fram till 2030, vilket motsvarar en minskning på ca 13 % i ett scenario där allt fortgår som vanligt. Åtgärder för energieffektivisering skulle därmed kunna spara en summa motsvarande en dubbel årsförbrukning av el i USA, mellan 280 och 410 miljarder euro.

Studien fann även att globala standarder skulle kunna skapa mellan 1,7 och 2,5 miljoner nya jobb innan 2030 då fler arbetstillfällen skulle skapas inom tillverkningsindustrin. Vidare noteras även att EU skulle kunna dra stor nytta av samordnade åtgärder inom energi och miljö med tanke på EU:s ledande position på området.

Läs mer om studien här

/Oskar Ivarsson

17 Nov 2015 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information