Ge din syn på bredbandsbehoven efter 2020!

I en enkät om utbyggnaden av digitala nät söker nu EU-kommissionen åsikter från privatpersoner, företag, icke-statliga organisationer samt myndigheter för att bilda sig en uppfattning om framtidens behov av internetuppkoppling.

EU-kommissionen lanserade den 11 september ett samråd gällande bredbandsbehov. I samrådet söks synpunkter från alla berörda parter om deras behov av internetuppkoppling rörande kvalitet och hastighet efter 2020. Samrådets syfte är att säkerställa att alla internetanvändare, såväl hushåll som företag och myndigheter, i framtiden kan dra nytta av den digitala ekonomin och det digitala samhället. Samrådet söker ökad förståelse kring framtida behov av fasta och mobila digitala nät. Detta för att kunna föreslå lämpliga insatser för att stödja utbyggnaden av framtidssäkrade nät.

Samrådet kommer att ligga till grund för det som kan bidra till utbyggnaden av bredbandsnätet i Europa, såsom initiativ, lagar och finansieringsinstrument i EU, där översynen av regelverket för telekommunikationer och användningen av offentliga medel är ett exempel.

Sista dag att svara är 7 december. 

Läs mer om samrådet här

Svara på enkäten här

/Oskar Ivarsson

16 Sep 2015 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information