Höstens nummer av På gång inom EU finns ute nu!

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tidskrift På gång i EU är nu ute med ett nytt nummer. Tidskriften ges ut två gånger per år och informerar om det senaste inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.

paganginomeubild

Det senaste numret  av SKL:s "På gång inom EU"

I höstens nummer av På gång inom EU berörs områden såsom energiunionen, arbetet för utsatta EU-medborgare, den digitala inre marknaden samt utredningen om delaktighet i EU. Vidare presenteras även den nya svenska delegationen i Europeiska regionkommittén presenteras. De som representerar övre Norrland i regionkommittén är följande:

  • Ewa-May Karlsson - Utskottet för naturresurser (ledamot), ledamot i kommunfullmäktige, Vindeln
  • Marie-Louise Rönnmark - Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå
  • Åsa Ågren Wikström - Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelse (ersättare), ledamot i kommunfullmäktige, Umeå

 

SKL redogör även för de EU-frågor som de prioriterar under 2015. För dig som söker mer information finns det i varje avsnitt länkar och kontaktuppgifter till rätt personer.

Läs På gång inom EU här 

Beställ en tryckt upplaga här 

/Oskar Ivarsson

28 Sep 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information