NSPA bjuder in till miniseminarium under Open Days

North Sweden genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) välkomnar dig till ett miniseminarium om rapporten Growth from the North samt mingel på måndagen 12 oktober. Träffen hålls i anslutning till Open Days, Europeiska veckan för regioner och städer 2015. Syftet är att lyfta fram rapporten Growth from North som publicerades i januari 2015 och diskutera möjligheter för att uppnå hållbar tillväxt i europeiska Arktis. Growth from North är en samproduktion av en expertgrupp som inrättades av statsministrarna i Norge, Sverige och Finland i april 2014.

En av författarna till rapporten, Anne Husebekk vid universitetet i Tromsø kommer att vara på plats för att diskutera hur Norge, Sverige och Finland kan uppnå hållbar tillväxt i europeiska Arktis, följt av kommentarer från svenska och finska intressenter i norr där bland annat Länsstyrelsen från Västerbotten deltar.  Därefter följer ett mingel för gäster från NSPA-området samt andra intresserade.

Tid: 12 oktober, klockan 16:45-19.00 med efterföljande mingel

Var: Mid Sweden European Office, Avenue Palmerston 3

Den fullständiga rapporten kan läsas på webbsidan för Finlands statsråds kansli.

Se hela programmet och inbjudan här

Anmäl dig här

Om NSPA-nätverket
NSPA består av de nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland. Nätverket jobbar för ökat samarbete mellan de nordliga regionerna men främst med de utmaningar de nordligaste regionerna ställs inför såsom avbefolkning och hårt klimat. Samverkan inom NSPA har varit förutsättningen för EU-kommissionen att tillföra extra resurser i form av en "gleshetsbonus" till våra områden inom strukturfonderna. 

/ Alexandra Strömbäck 

23 Sep 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information