online-kurs Regionkommittén

I oktober 2015, i samband med årets upplaga av Open Days kommer Regionkommittén att lansera en 8 veckor lång online-kurs. Kursen kommer att vara helt kostnadsfri och behandla den regionala nivåns roll i EU:s politiska process. Tilltänkt målgrupp är handläggare inom lokal eller regional förvaltning, samt personer som helt enkelt har ett intresse för ämnet. Kursen kommer att hållas på engelska.

Det exakta upplägget är inte bestämt ännu, och för att i största möjliga mån kunna utforma kursen efter deltagarnas önskemål genomför Regionkommittén just nu en online-enkät som tar cirka 3 minuter att besvara. Under länken till enkäten finns även mer information om hur ni gör för att anmäla er.

Besvara enkäten.

 

/Kalle Eriksson

31 Mar 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information