Politiker på besök hos North Sweden

Under den senaste månaden har North Sweden fått besök av Miljöpartiets landstingsgrupp i Norrbotten och Feministiskt Initiativ Umeå och Kiruna.

Den 15 september besökte Miljöpartiets landstingsgrupp i Norrbotten North Sweden där Mikael Janson, direktör North Sweden, gav gruppen en presentation om vårt arbete och hur EU:s politik påverkar Norrbotten och Västerbotten. Även Lars Wikman kunde berätta om vikten för regionen att engagera sig i EU:s forsknings- och innovationsfrågor och vilken roll North Sweden spelare för regionens intressen och möjligheter att ta del av EU:s plattformar och finansieringsverktyg.

12028805_10153563236473363_2545167997166905066_o

Den 29 september besökte Feministiskt Initiativ Umeå och Kiruna Bryssel för att lära sig mer om EU. Mikael Janson kunde i ett av sammanträdesrummen i  Europaparlamentet berätta om North Swedens arbete, hur man jobbar för att påverka viktiga frågor i EU som berör Västerbotten och Norrbotten för hela gruppen som också bestod av företrädare från övriga Sverige.

12049611_10153590811403363_3571237835768071904_n

- Ofta när man talar om Europa så visar många kartor ett centraleuropeiskt perspektiv där norra Europa knappt finns med på kartan, det gäller också kartor från svenskt håll som inte alltid fångar hela Sverige, därför gäller det att visa sig och finnas på plats. De beslut som fattas här i Bryssel och EU har betydelse för oss i Norra Sverige. I North Swedens uppdrag ska vi informera regionen om vad som händer i EU men också informera EU om norra Sveriges möjligheter och utmaningar för att besluten i Eu skall bli så bra som möjligt för regionens möjligheter att skapa utveckling. Det är svårt att följa med och påverka på avstånd, man måste vara representerad på plats i Bryssel, förklarade Mikael Janson för gruppen.

Mötena resulterade i många intressanta frågor och diskussioner och under sina dagar besökte de två grupperna också många andra olika aktörer i EU såsom Europaparlamentariker och Brysselkontoret för Sveriges kommuner och landsting med flera.

/ Alexandra Strömbäck 

 

06 Okt 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information