Sammanhållningspolitikens roll för integration och migration

I ett uttalande den 23 september trycker Corina Crețu, EU-kommissionär för regional- och stadspolitik, på vikten av god integration och sammanhållningspolitik i och med den den ökade vågen av flyktingar.

Corina Crețu understryker att det redan nu finns medel för finansiering tillgängligt för investering i integration inom områden såsom hälsa, utbildning och företagande. Dessa medel finns tillgängliga förmedlemsstaterna inom ramen för 2014-2020 programmen. Crețu förklarar även att EU-kommissionen undersöker hur fonder, inom ramen för programmen för gränsöverskridande samarbeten och makroregionala strategier, ytterligare skulle kunna bidra till att lösa migrationsutmaningen.

- Om medlemsstaterna behöver dessa typer av investeringar uppmanar jag dem att tala till mig och mina tjänstemän omedelbart. Vi är helt öppna för att ändra i program för att anpassa dessa för nya omständigheter, förklarade Corina Crețu.

Vidare menar Corina Crețu att det är upp till respektive medlemsland att se över vilka typer av finansiering som de behöver då situationen i vissa länder och därmed landets prioriteringar kan ha förändrats sedan programmen förbereddes.

Läs EU-kommissionären Corina Cretus uttalande här

06 Okt 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information