Snabbguide till EU:s fonder och program 2014-2020

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sammanställt en snabbguide för EU:s fonder och program för perioden 2014-2020.

Guiden innehåller information till landsting, kommuner och regioner att ta del av information kring EU:s sektorsprogram samt struktur- och investeringsfonder för att underlätta i ansökningsprocesser. Varje program beskrivs kortfattat och innehåller uppgifter om vart intresserade kan vända sig för mer information. Syftet är att ge en snabb överblick som kan vara aktuella för påtänkta projekt.

Guiden påminner om North Swedens egna informationsblad om EU:s fonder och program som vi tidigare presenterat i samband med North Swedens EU-turné i länen 2014. Till informationsbladen.

Ladda ner SKL:s snabbguide här

/ Oskar Ivarsson 

02 Dec 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information