Söker ni fortfarande partners inför Open Days 2015 ?

Updateraring 150303: Listan med aktörer som fortfarande söker efter partners finns nu tillgänglig för läsning här.

 

Ursprungligen publicerat 150223:

För att förenkla för aktörer som fortfarande söker efter partners för att anordna ett event under årets upplaga av Open Days erbjuder nu arrangörerna ett extra stöd.

På måndag den 2 mars kommer det att läggas ut en "annons" på Open Days hemsida, med alla aktörer som fortfarande söker partners. Syftet med detta är att förenkla för regionala och lokala aktörer att komma i kontakt med varandra för ett eventuellt samarbete.

Samtliga aktörer som fortfarande söker efter partners ombeds därför att skicka in en förfrågan med följande uppgifter :

-      Namnet på er region eller stad

-      E-post för kontakt

-      Förväntat ämne/tema för er aktivitet

-      Huruvida ni söker efter en partner till ett befintligt konsortium eller själva vill ingå i ett konsortium.

 

Anmälan skickas in till opendays@cor.europa.eu senast på fredag den 27 februari kl. 17.00.

Övrigt :

Läs vår tidigare nyhet om Open Days 2015.

 

/Kalle Eriksson

02 Mar 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information