Tyck till om EU:s fonder och program i nytt webbforum

Har du avstått att ansöka om EU-finansiering för att du ansåg att processen är för komplicerade? Berätta om dina erfarenheter och idéer och hjälp EU-kommissionen att bli bättre på att förvalta EU:s struktur- och investeringsfonder. EU-kommissionen bjuder in dig att diskutera hur det kan bli enklare att använda ESI-fonderna på deras webbforum.

En expertgrupp arbetar för att se på möjligheter att förenkla användandet av Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Medlemmarna i denna högnivågrupp kommer från hela Europa med olika erfarenhet och kunskap som man hoppas kunna utnyttja för att finna enklare och bättre lösningar. Syftet är att samla information för att ge en helhetsbild över vad som redan fungerar men även kunna föreslå förändringar hur processer kan förbättras och försöka ändra på hindrande regler. Bland annat kommer man att se till goda exempel på användningen av IT-verktyg för finansiering och projekt.

Fokusera på framtiden

EU-kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva, med ansvar för budget och personal, har uppmuntrat gruppen att "tänka utanför boxen" när det gäller att lämna förslag för framtidens ESI fondernas genomförandemekanismer.

-Jag har för avsikt att göra det, hålla detta i åtanke när vi kritiskt granskar vad som fungerar och vad som inte fungerar i 2014-2020-systemet.

Läs mer här.

/ Alexandra Strömbäck 

01 Dec 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information