Vårens nummer av Panorama är nu ute

Nu har det senaste numret av Panorama, EU-kommissionens tidning om aktuella regionala frågor inom unionen, släppts online. I upplagan kan du bland annat läsa om den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI), 40 årsjubileumet av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), EU:s stöd till de perifera öregionerna samt ett antal inspirerande pågående eller genomförda regionala utvecklingsprojekt.

Ni kan till exempel läsa om ett forskningsprojekt i Kalmar län som undersökte möjligheten av att utvinna förnyelsebar biogas från restprodukter från sjöbotten. Projektet fann att det finns en stor potential för att producera mer klimatneutral energi på detta sätt, men att fler teknologiska framsteg behövs innan man kan producera i större skala på ett ekonomiskt hållbart sätt. 

I dagsläget finns numret tillgängligt på engelska, men snart kommer även en svensk översättning att publiceras.

Läs Panorama nr. 52. 


/Kalle Eriksson 

17 Apr 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information