Vägledning för mottagare av stöd från struktur- och investeringsfonderna– nu på svenska

Tycker du att det är svårt att hitta rätt information för EU:s struktur- och investeringsfonder? Nu har EU-kommissionen skapat ett vägledande dokument till potentiella stödmottagare från struktur- och investeringsfonderna samt till andra EU-instrument

Syftet är att visa det effektivaste sättet att komma åt och använda EU:s struktur- och investeringsfonderna och hur man utnyttjar komplementariteter med andra instrument i relevanta politikområden inom unionen.

Vägledningarna (dvs länkarna) i dokumentet används så att intresserade stödmottagare lättare ska hitta rätt information bland allt material som finns på nätet. Länkarna leder dig att hitta de mest relevanta dokumenten och användbara webplatserna bland annat med hjälp av en checklista på DG REGIOS hemsida.

Checklista är utformad som en meny för att sortera bland EU-medel som kan vara tillgängliga för den typ av investering som du har i åtanke: Till en början kommer du att erbjudas ett val av elva tematiska mål där varje tematiskt mål kommer att öppna upp en ny meny av investeringsprioriteringar där du väljer ditt intresseområde. Slutligen kommer du att presenteras med kategorier av stödmottagare och kommer att uppmanas att identifiera dig med någon av dem. Detta sista steg kommer att leda dig till de mest användbara länkarna för direkt tillgång till relevant information per fond.

Läs mer om nyheten här

Ta del av vägledningen här

Sök i checklistan här

 

//Kejvan Bexenius

14 Apr 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information