Europaparlamentariker från norra Sverige byter till tillbaka till regionala utskottet

Anna Hedh och Jens Nilsson, socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet, har bytt utskott med varandra. Detta byte gäller det regionala utskottet och utskottet för den inre markanden.

jensnilssonannahedh
Jens Nilsson och Anna Hedh, socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet har bytt utskott med varandra

Jens Nilsson ser framemot att jobba med en av sina hjärtefrågor i politiken: lokal och regional tillväxtpolitik. Det är nämligen tillbaka till Regi, utskottet för regional utvecklingspolitik, som han har återvänt till.

- Det regionala utskottet var mitt första utskott när jag började som parlamentariker och det känns bra att komma tillbaka dit nu. Frågorna ligger nära de frågor vi hanterar i Transportutskottet och det är ju en fördel i arbetet, säger Jens Nilsson.

- Utskottet för den inre marknaden var mitt första utskott också, när jag började som parlamentariker, fortsätter Anna Hedh, och jag återvänder gärna. Jag hoppas kunna kombinera mina två övriga utskott med frågorna, framförallt med jämställdhetsglasögonen på.

Jens Nilsson är sedan tidigare är en av grundaren för Europaforum Norra Sverige som bildades för 15 år sedan och har sitt ursprung som politiker i Östersund. Europaforum samlar de fyra nordligaste länen för att påverka EU:s politik så att den blir så bra som möjligt för våra nordliga regioner.  Jens Nilsson menar att gemensamt med politikerna i de fyra nordliga länen kan identifiering av det bästa möjliga gällande användning av EU:s medel ske och likaså se till att norra Sverige inte missgynnas. 

De politiska företrädarna från de fyra nordligaste länen har också varit framgångsrika. Både när det gäller EU:s strukturfonder, investeringar i transportinfrastruktur, statsstödsreglerna och den allmänna synen på norra Sveriges mervärde för hela Europa.

- Men det är hela tiden en hård kamp som måste föras och det gäller att vara uthållig och framförallt kunna blicka in i framtiden så att de strategiska insatserna som görs kan få maximal effekt, menar Jens Nilsson.

Nu börjar arbetet inför nästa programperiod
Arbetet i det regionala utskottet inkluderar involvering i arbetet med reglerna för hur den europeiska sammanhållningspolitiken, det vill säga EU:s olika strukturfonder, ska fungera från 2020. Det är ju genom bland annat Regionalfonden och Socialfonden som stora delar av återflödet till Sverige från EU kommer – förutom stödet till jordbruket.

Parlamentets talman Martin Schulz meddelade offentligt den 25 februari vid minisessionen i Bryssel att två svenska ledamöter nu bytt utskott med varandra där följande gäller:

Jens Nilsson

  • Ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN)
  • Ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI)

 

Anna Hedh

  • Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
  • Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
  • Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

 

Läs mer om utskottsbytet och Jens Nilsson uttalande här:

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Ledamoterna-/jensnilsson/Mediany/Nyheter/S-ledamoter-byter-utskott-i-Europaparlamentet/

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Ledamoterna-/jensnilsson/Mediany/Artiklar/Tillbaka-till-tillvaxtpolitik/

/Aida Mehrazin 

 

08 Mar 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information