Europeiska veckan för regioner och städer 2016

 

Open Days-konferensen läggs ned. Den årliga oktoberveckan i Bryssel med EU:s regioner, som samlar runt 6.000 delegater från 200 regioner över hela Europa för 100-talet aktiviteter, döps om till "European Week of Regions and Cities". Konferensen i Bryssel planeras 10-13 oktober.

Konferensen anordnas av Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG Regio) och är den största årliga eventet för regionala och lokala myndigheter i Bryssel. Detta är ett unikt tillfälle för städer och regioner i EU att visa upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, genomföra EU:s sammanhållningspolitik och visa att den lokala och regionala nivån är viktig för ett gott europeiskt styre. 

Årets upplaga går under titeln “Regions and cities for sustainable and inclusive growth”. Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar som EU:s regioner och städer står inför. De tre tematiska fokusområdena för årets upplaga är:

·         Sustained and sustainable economic growth: Nya möjligheter kopplade till innovation kommer att stå i centrum inom detta fokusområde, särskilt de som bidrar till koldioxidsnål ekonomi, energieffektivitet, kretsloppsekonomi och smart specialisering.    

·         Inclusive economic growth: Inom detta fokusområde kommer att diskuteras arbetsmarknads- och sociala åtgärder på den lokala nivån. Utrymmet kommer också att ges för erfarenhetsutbyte mellan städerna och regionerna angående hanteringen av flyktingkrisen, inklusive vilket stöd som ges av EU:s fonder.  

·         Making ESI Funds simpler: Här kommer lärdomar kring implementeringen av program finansierade via ESI-fonderna att diskuteras. Hur kan programimplementeringen göras enklare och mer effektiv? Bäst praxis inom stadsutveckling, Integrerade Territoriella Investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling kommer också att analyseras.   

I enligheten med dessa tre tematiska fokusområden, kommer konferensprogrammet att erbjuda cirka 100 workshops som arrangeras av regionala partnerskap, EU-kommissionen, Regionkommittén och universitet.

North Sweden genom NSPA-nätverket (Northern Sparsely Populated areas) siktar i år på medverkan med den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i norra Sverige, Finland och Norge.

Är du intresserad av att organisera ett event under Europeiska veckan för regioner och städer?

Regioner, städer, universitet och företag kan ansöka om att organisera workshops eller seminarium inom de tematiska områdena under Europeiska veckan för regioner och städer. Sista ansökningsdagen är 1 april och urvalet presenteras den 29 april. 

Mer information om att organisera ett event hittar du på den officiella hemsidan.

Anmälan till konferensen öppnar 8 juli.

/ Michele Cicchetti

01 Feb 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information