Ledande innovationspartner

 

Det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för aktivt och hälsosamt åldrande är ett av innovationspartnerskap som EU-kommissionen startat med åtgärder för att ta itu med viktiga samhällsproblem. Dessa kräver mer samordnade innovationsinsatser, både inom den offentliga och privata sektorn för att Europa ska kunna förbättra livskvaliteten och stärka EU:s ledande ställning i världen. 

Referensplatsernas syfte är att skapa ett ”ekosystemen”, dvs ett nätverk med aktörer som levererar kreativa och fungerande lösningar som bidrar till förbättrad hälsa för äldre människor. Dessa lösningar kan skalas upp och replikeras inom hela EU. De så kallade ekosystemen består av olika aktörer, däribland regionala och lokala myndigheter, städer, integrerade sjukhus, vårdorganisationer, branschorganisationer, små och stora företag, forsknings-och innovationsorganisationer, som tillsammans genomför en betydande innovationsbaserad strategi.

Vilka fördelar finns det med att bli referensplats?
För många av referensplatserna har erkännandet av deras ledarskap har varit en katalysator i sin region och föra intressenter samman. Detta resulterar även i en utveckling inom innovativa lösningar och därigenom säkerställs ett helhetsperspektiv. Nätverkandet är en grundläggande del av det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande. Vilket i sin tur skapar starka band mellan de inblandade och samarbetsmöjligheter för att utbyta god praxis över gränserna.

Ansökan 

Vid ansökan om att bli en referensplats bör innovativa komponenter av vårdmodellen, som ska fungera som illustrationer av god praxis till andra regioner visas upp. Ansökan ska ske senast den 15 April 2016.

Här kan du läsa mer om referensplatsen och hur man ansöker. 

/ Aida Mehrazin 

02 Feb 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information