North Sweden viceordförande i ERRIN arbetsgrupp för Smart Cities

Som en del av samarbetet i nätverket Europeiska regioners forskning- och innovationsnätverk (ERRIN), blir North Sweden European Office vice ordförande i ERRIN:s arbetsgrupp för Smart Cities.

ERRIN startades år 2001 för att främja utbyte av kunskap mellan regionala europeiska parter och organisationer för att skapa och stärka regional forskning- och innovationspartnerskap. I nuläget deltar över 120 parter. Aktiviteterna organiseras i arbetsgrupper för olika sektorer; bioekonomi, energi och klimatförändring, blå tillväxt, hälsa, information- och kommunikationsteknik, transport och Smart Cities.

ERRIN, som North Sweden är medlem i för att på EU-nivå etablera kanaler till EU och andra regioner i för Norr- och Västerbotten relevanta forskningsfrågor. Genom medverkan i ERRIN har North Sweden exempelvis möjlighet att bidra till EU:s kommande arbetsprogram för forskningsutlysningar inom Horizon 2020 och strategiskt arbeta för att främja innovations och forskningsfrågor för regionen.

ERRIN arbetsgruppen för Smart Cities uppmuntrar sina medlemmar att utveckla och implementera lösningar för städer när det kommer till integrering av energi, information- och kommunikationsteknik och transport, för att främja aktivitet och projekt inom Horizon 2020 Smart Citites programmet och för att underlätta utbyte av information inom European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities.

North Sweden European Office delar ordförandeskapet för denna arbetsgrupp tillsammans med Östra och Norra Finlandskontoret och NG4 Cities Northern Netherlands. Denna nya roll medför en spännande tid framöver för Smart Cities i norra Sverige. Umeå har till exempel tilldelats statusen Lighthouse City i det nya Horizon 2020 projektet RUGGEDISED och det jobbas mer med att involvera andra städer i norra Sverige till Smart Cities Lighthouse projekten. Läs mer om Umeå Lighthouse City här

För mer information kontakta
Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs, ansvarig för forskning och innovationsfrågor, på North Sweden European Office.

Läs mer om ERRIN här

/ Anna Lundgren 

21 Sep 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information