NSPA Mikkeli

North Sweden European Office tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjuder in till nästa NSPA-forum den 9-10 juni i Mikkeli, Finland. Forumet i Mikkeli går under temat ”NSPA in the EU post 2020” och kommer att fokusera på vilka möjligheter och vilken roll NSPA har i förberedelsearbetet inför EU:s kommande programperiod 2020-2027.

NSPA-forum ger möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer samt att definiera gemensamma mål för framtiden. Syftet med nästa forum i Mikkeli är att sammanföra politiker och tjänstemän från NSPA:s regioner och EU:s institutioner för att diskutera dels hur EU:s kommande programperiod 2020-2027 borde se ut dels hur man på bästa sätt kan utnyttja NSPA:s potential för att övervinna de utmaningar och ta tillvara de möjligheter som finns i regionen.

NSPA är ett nätverk där Västerbottens och Norrbotttens län ingår tillsammans med övriga regioner i norra Sverige, norra Norge samt östra och norra Finland. Nätverket utgör en plattform för påverkan av EU-politiken, för att främja regionen på EU-arenan och för att utbyta goda exempel.

Programmet för forumet är inte färdigt än men det kommer att publiceras inom kort. En del diskussionspunkter och talare finns dock redan med i den preliminära versionen (se länken nedan) 

Sista datum för anmälan är den 31 maj (hotellrum bokas senast den 19 maj)

Ta del av programmet (utkast)

/ Michele Cicchetti

09 Maj 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information