Nu kan du ansöka till Regiostars Awards 2016

EU-kommissionens generaldirektorat för regional och statspolitik lanserar Regiostars Awards 2016, och tar emot ansökningar från den 15 februari, till och med den 15 april. Syftet med Regiostars är att identifiera god praxis inom regional utveckling och markera innovativa projekt med avsikt att användas som inspiration till andra regioner och projekt i EU.

Regiostars Awards är indelat i fem kategorier för 2016, dessa är:

Smart tillväxt – Identifiering av nya möjligheter inom den globala ekonomin
Hållbar tillväxt – Cirkulär ekonomi
Inklusiv tillväxt – Integrerat samhälle: bygga inkluderande och icke-segregerade samhällen
Stadsutveckling – Innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling
Effektiv hantering – Göra skillnad genom att redovisa nya/alternativa lösningar och hanteringar

En oberoende jury kommer presentera vinnarna för de fem kategorier ovan, representanter från de finalistiska projekten uppmanas att närvara vid prisutdelningen. Priset för Regiostars Awards 2016 kommer vara ett certifikat, medalj, erhålla sitt projekt i en broschyr av kommissionen och även bli publicerad på Inforegios webbplats bland databasen för god praxis. Årets Regiostars prisutdelning kommer att äga rum den 11 oktober 2016 under Europeiska veckan för regioner och städer. Vinnarna i varje kategori kommer även att få en Regiostars trofé och ett intyg som lagts fram av EU-kommissionären för regionalpolitik, Corina Creţu och ordföranden för Regiostars jury.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska lämnas in via ett webbformulär, senast den 15 april 2016.

Kontaktuppgifter

Alla frågor om ansökningsförfarandet ska skickas med e-post till: regiostars2016@iservice-europa.eu

Mer information om Regiostars Awards 2016 och ansökan hittar ni här:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2016/guide_applicants_2016_en.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

/Aida Mehrazin 

11 Feb 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information