Ny webbplats om EU:s struktur- och investeringsfonder

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har lanserat en gemensam webbplats som samlar information om alla de europeiska struktur- och investeringsfonder som berör Sverige: Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. På webbplatsen finns information om fondernas samtliga 27 program, vilket stöd som går att få samt hur fonderna skiljer sig åt och kompletterar varandra. Syftet är att göra det betydligt enklare för alla som är intresserade av att utveckla regioner, individer och företag i Sverige.

Tillväxtverket har huvudansvaret för webbplatsen. För den som behöver fördjupad information, exempelvis för att söka stöd, finns hänvisningar till ansvariga myndigheter och organisationer.

Denna webbplats har tagits fram i samverkan mellan de tre myndigheterna inom ramen för uppdraget från regeringen att förenkla genomförandet av programmen finansierade av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).

Länken till webbplatsen

/Michele Cicchetti

11 Feb 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information