Nytt nummer av tidskriften Panorama finns ute nu

Panorama – ”En Urban Agenda för Europa” innehåller flera innehållsrika reportage om EU:s regionalpolitik. I höstens nummer uppmärksammas bland annat EU:s urbana agenda, EU-kommissionens nya åtgärdspaket för att främja den cirkulära ekonomin för att minska avfall och samtidigt uppmuntra till ökad hållbarhet.

Läs även om Östersjöprojektet som delfinansieras utav EU, där regionala intressenter samarbetar för att motverka föroreningar i Östersjönsområdet.

160614 Panorama bild

Panorama ges ut av EU kommissionen för att informera om aktuella händelser inom Europas regionalpolitik.

Läs hela upplagan här 

/ Elin Engberg


14 Sep 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information