Partnersök – Forskningsprogram för integrationspolitik

University of Molise i Italien söker partners som är intresserade av att delta i ett forskningsprogram gällande integrationspolitik som specifikt fokuserar på kvinnor som är på flykt. Detta forskningsprojekt finansieras av det italienska inrikesministeriet och även asyl, migration och integrationsfonden och pågår mellan september 2016 till februari 2018.

Nyligen släpptes studien “Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee and Migrant Crisis” som visar på att kvinnor och flickor utsätts för olika former av sexuellt och könsrelaterat våld, antingen i ursprungslandet eller längst resan till och i Europa. Nu vill University of Molise i Italien sammanställa ett forskningsprogram för att försöka reda ut situationen för kvinnor som är på flykt. Projektet har två allmänna mål:

  1. Jämföra hur den senaste tidens ökning av kvinnliga flyktingsströmmar påverkar politik på lokal nivå i Italien (särskilt i fyra italienska regioner, Calabria, Lazio, Molise och Emilia-Romagna) och även i vilken utsträckning de nuvarande programmen i regionerna är könsorienterade.
  2. Jämföra italienska mottagarprogram som stöder integrationen av kvinnliga flyktingar med andra program som genomförs i andra europeiska länder.


Ansökning 

Du är varmt välkommen med din ansökan:

Intresseanmälan görs senast 19 februari 2016
Projektansökan görs senast 3 mars 2016

Samarbetet är tillgängligt för:

• Universitet

• Forskningsinstitut

• Offentliga, ideella och privata organisationer, föreningar och institutioner

• Internationella organisationer

Kontaktinformation

För ytterligare information och intresseanmälan kontakta Micol Pizzolati via e-post micol.pizzolati@unimol.it

 

18 Feb 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information