Registrera dig till EWRC

Registreringen är nu öppen för  europeiska veckan för regioner och  städer (tidigare Open Days) den 10-13 oktober i Bryssel. Årets tema är "Europas regioner och städer för hållbar tillväxt” och North Sweden arrangerar den 11 oktober ett av veckans event. Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagande av 200 regioner från hela Europa. 

North Sweden under europeiska veckan för regioner och städer

I samband med Den europeiska veckan för regioner och städer bjuder partnerskapet för Sustainable Innovation in Less Urban Areas in The North,  bestående av  NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) med North Sweden och de skotska högländerna och öarna i Skottland, till en debatt med syfte att belysa relevanta strategier och goda exempel för regional utveckling i mindre urbana områden och hur forskning kan ge stöd för det. OECD presenterar vid seminariet sin så kallade ”Regional Outlook” om utveckling av mindre tätbefolkade områden och den tillsammans med den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i NSPA i norra Sverige, Finland och Norge utgör grunden för diskussionen med fokus på utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Titeln för eventet är Renaissance for Remote Rurban Regions through Research – the Case of Less Urban Areas in the North

Debatten kommer att belysa utvecklingen av glesbefolkade områden i norr. Huvudtalare är José Enrique Garcilazo, enhetschef, landsbygdsutveckling och regional utveckling vid OECD och även ansvarig för den pågående OECD-studien för NSPA. Debatten kommer att ledas av Erik Bergkvist, ordförande i Region Västerbotten, och inbjudna talare och övriga deltagare kommer att få möjligheten att kommentera och diskutera innovation, bästa praxis och forskning som ett verktyg för att skapa relevanta "Rurban" regionala strategier som skapar mervärde för hela Europa.

Elisabeth Vik Aspaker, Norges EU- och EES-minister med ansvar för nordisk samarbete, medverkar och diskuterar regional utveckling i norra Europa och NSPA i kölvattnet av den nya EU-arktiska kommunikation.

Datum: Tisdag 11 oktober 2016, 14.30-17.00 med efterföljande mingel.
AdressSkottland House, Rond Point Schuman 6, 1040 Brussels (plan 8)
Kod: 11A35
Anmäl dig till här

Mer information om programmet och inbjudna talare finns på NSPA-hemsida

De inbjudna gästerna att ge kommentarer är:

- Jens Nilsson, Europaparlamentariker och medlem av Europaparlamentets utskott för regional utveckling.
- Harri Mällinen, Lapplands universitet och projektledare för Arctic Smartness.
- Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn, Prorektor på Luleå tekniska universitet.
- Tove Sorensen, norska Centrum för e-Health Research, och chef för WHO Collaboration Centre for telemedicin and e-Health.
- Donna Chisholm, chef för Business Innovation och tillväxtsektorer, Highlands och Islands Enterprise.

11 Jul 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information