Samråd – Europeiska pelaren för sociala rättigheter

EU-kommissionen arbetar för tillfället med att framställa en bedömning av hur rättigheter i EU:s sociala regelverk tillämpas och ifall det behövs nya förslag till att upprätthålla dessa rättigheter. Denna granskning ges till resultat mot bakgrund av samhällets utveckling som följd av bland annat ny teknik och demografiska förändringar. Synpunkterna skall vidare ligga till grund för en diskussion om den europeiska sociala pelarens faktiska roll i utvecklingen av ett mer rättvist EU.  

I mars 2016 introducerade EU-kommissionen ett förslag till ett 20-punktsprogram för ett mer socialt Europa, den så kallade europeiska pelaren för sociala rättigheter. Förslaget behandlar en rad olika områden, bland annat omsorgstjänster, bostadspolitik, anställningsvillkor och socialförsäkringar. Pelaren riktar sig till eurozonens länder, men andra kan ansluta sig om de vill. EU-kommissionen väntas se över relevant lagstigning för eventuella revideringar, detta kommer Sverige att påverkas av. Därför är det viktigt att vara med och påverka under det öppna samrådet.

Skicka in ditt bidrag!

Sista dagen för att lämna in ett bidrag till samrådet är den 31 december 2016. Här kan du skicka in ditt bidrag.

Läs mer om pelaren för sociala rättigheter här.

Läs och titta på SKL:s ställning till pelaren för sociala rättigheter här.

/Aida Mehrazin 

20 Jun 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information