Söker du projektpartners? En ny virtuell plattform för EU-projekt

Vill du delta i ett EU-projekt? Söker du partners till ett EU-projekt? Up2Europe är ett virtuellt nätverk som avser att ge den Europeiska Unionen en plattform där användare kan skicka in idéer, få synpunkter och skapa nya projektsamarbeten

Up2Europe.eu är en webbaserad plattform som gör det möjligt att utbyta idéer och arbeta tillsammans i EU-projekt. Genom att anmäla dig kommer din profil att vara tillgänglig för andra intressenter och eventuella partners som är intresserade av samarbeten. Tjänsten vänder sig till dig som jobbar inom offentlig sektor, små och medelstora företag,  frilansande konsult eller arbetar på en byrå. På hemsidan hittar du även information om aktuella utlysningar inom EU:s program och fonder.

Syftet med plattformen är att fungera som en accelerator för europeiska projekt och tillgodose tillgängliga verktyg för intressenter att bygga konsortier mellan olika regioner, framtida partners och deras lokala europeiska konsulter. Denna webbaserade plattform är inte en del av den Europeiska Unionen ännu, men har som mål att tillhöra den i framtiden om så önskas av medlemsländer.

Läs mer på Up2Europes hemsida och registrera dig.

 

/Aida Mehrazin 

31 Mar 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information