Suppoertkontor SME

Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt, eller behöver ni medel för att utveckla era produkter och tjänster? Nu kan små och medelstora företag få stöd med sin ansökan till Horisont 2020.

VINNOVA och Tillväxtverket har upprättat en ny hemsida vid namn EUSMESupport 2020, som är ett supportkontor. Kontoret ska agera som en stödfunktion till små och medelstora bolag (SME) som vill söka bidrag från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars.

I Norrbotten och Västerbotten är det LTU Business (Luleå Tekniska Universitet) och Uminova Innovation AB som tilldelats delar av denna uppgift. Den hjälp som erbjuds är bland annat att identifiera EU program och möjliga ingångar utefter företagets behov, genomgång av ansökningsförfarandet samt den fortsatta hanteringen efter inlämning. Syftet med detta initiativ är att öka svensk SME-medverkan i Horizon 2020.

Kärnuppgifterna för EUSMESupport är följande:

  • rådgivning, stöd och informationsspridning
  • utbildning och workshops
  • forum för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande

Hemsidan hittar du här.

/Martha Bahta 

16 Mar 2016 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information