Tävling: Hur ser vi på Östersjöregionen?

 

Svenska ungdomar har nu chansen att delta i en tävling som introduceras av Maritime Education Program i Gdansk. Ändamålet med tävlingen är att utbilda unga människor om Östersjöregionen och även Europeiska Unionens strategi för regionen. Intressenter som vill medverka i tävlingen uppmanas att skriva en infografik som visar upp styrkor med Sverige inom olika områden. Infografiken bör inkludera olika aspekter av till exempel: kultur, transport, ekonomi, natur, idrott, turism, socialpolitik och utbildning

How we see the Baltic Sea

Vinnarna av tävlingen kommer att delta i en sommarkryssning längs med Östersjökusten. De utsatta datumen för kryssningen är 23/06-29/06 och 31/06-06/08 med 5 deltagare för varje omgång. Basversionen av erbjudandet kräver inget ekonomiskt engagemang men vid intresse av utökat samarbete som inkluderar ’’snabba stopp’’ i partnerstäderna kräver ett ekonomiskt bidrag på 2500€. Tanken är att stanna till på några platser under vilken vinnarna kommer att utforska utvalda städer för att lära sig om det gemensamma arvet i regionen – denna aspekt av tävlingen kan komma att kräva ytterligare ekonomiskt stöd.

Förväntat resultat av tävlingen:

 • Öka medvetenheten om de viktigaste utmaningarna som Östersjöområdet kommer att ställas inför under de kommande åren bland ungdomar.
 • Inleda en dialog mellan Östersjöregionens unga invånare.
 • Samla tankar och idéer genom de framställda infografikerna som vidare kommer tjäna som databas för framtida samarbeten.
 • Dela uppleveler under sommarenskryssning som kommer resultera i framtida partnerskap för hållbar utveckling.
 • Hemsidan till tävlingen kommer kunna användas som kunskapskälla för unga människor.
 • Vinnarna av tävlingen kommer att bli unga-ambassadörer för hållbar utveckling i regionen.

Ansökning

Tävlingen riktar sig till studenter från Östersjöregionen mellan åldrarna 13-18. Deltagarna kommer att arbeta självständigt med överinseende av en lärare. Ansökan kan göras på två sätt: genom att framställa en infografik som består av Sveriges perspektiv inom områdena kultur, transport, ekonomi, natur, idrott, turism, socialpolitik och utbildning, alternativt genom att skicka via post eller digitalt via hemsidan där ett formulär ska fyllas i. 

Aktörer

Samordnare:

 • City of Gdansk,
 • Gdansk Foundation
 • Navigare Foundation

Partners:

 • National Maritime Museum in Gdańsk
 • Historical Museum of the City of Gdańsk
 • Maritime Office in Gdynia
 • Marine Station of the Institute of Oceanography of the University of Gdańsk
 • Municipal Police Headquarters in Gdańsk

Här kan du läsa mer om projektet.

 

/ Aida Mehrazin

01 Feb 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information