Tyck till om sociala rättigheter i EU! En chans att påverka EU

Ett offentligt samråd om den europeiska pelaren för sociala rättigheter är nu öppet. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering vill veta vad ni tycker. Var med och tyck till!

161216Socialpillar

Samrådsperioden är öppen till och med den 31 december 2016 och det är allmänheten, organisationer och offentliga myndigheter som får tycka till.

Syftet med samrådet är:

- Granska EU:s nuvarande sociala regelverk.
- Diskutera nya arbetsmönster; hur utvecklingen i samhället ser ut och hur det påverkar arbetsmönstren till följd av exempelvis ny teknik eller demografiska förändringar som påverkar arbetslivet och de sociala förhållandena. 
- Samla in synpunkter om vilken roll den europeiska pelaren för sociala rättigheter kan spela, samt om de principer som läggs fram nu. 

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att bestå av en rad viktiga principer som är viktiga för väl fungerande arbetsmarknader och välfärdssystem inom euroområdet. Läs mer om bakgrunden till den sociala pelaren här.

När den europeiska pelaren för sociala rättigheter har införts, bör den användas som en referensram för att bedöma de deltagande EU-ländernas resultat på de sysselsättnings- och socialpolitiska områdena och för att driva reformer på nationell nivå.

Läs mer, läs andras bidrag och skicka in ditt bidrag här.

/ Anna Lundgren

16 Sep 2016 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information