Arktiska forskningsprioriteringar i norra Sverige

Arktis är ett område som drabbas av stora klimatförändringar, vilket innebär både ekonomisk potential för nya verksamheter, men även allvarliga utmaningar för miljön. EU-PolarNet, världens största konsortium inom polarforskning, inleder ett öppet samråd om hur dessa förändringar påverkar invånarna i de arktiska regionerna och hur forskningen kan bidra med kunskap och lösningar. Gör din röst hörd och skicka in ditt svar senast 2 juni.

arcticmap

Det är en unik möjlighet som erbjuds regionerna i norra Europa. Vill du vara med och påverka forskningsplaneringen i de arktiska länderna i Europa, delta i en kort enkät och dela med dig av din åsikt. Enkäten ger dig en chans att framföra hur du ser på kommande utmaningar och möjligheter i Arktis (framför allt i de områdena som du bor och arbetar i), som framtida forskningsprojekt kan hjälpa till att lösa. Enkäten är helt anonym och svaren kommer senare att sammanfattas av EU-PolarNet och presenteras till den Europeiska Kommissionen med ett förslag för vilka teman som behöver undersökas vidare på det beslutande och politiska planet.

Enkäten består av några demografiska frågor, som till exempel i vilket land du bor och vilken yrkesgrupp du tillhör samt en huvudfråga:

Vilka ämnen är de viktigaste i samband med ditt vardagsliv och/eller jobb inom Arktis, speciellt inom din region, som forskningen bör lösa i framtiden?

Kategorisera ditt svar under ett av dessa fem teman:

• Människor och sociala frågor

• Klimat och kryosfären (såsom havsis, glaciärer, istäcke och permafrost)

• Varaktiga resurser och mänsklig inverkan (såsom fiske, oljeutvinning och gruvarbete)

• Polar biologi, ekologi och biodiversitet 

• Nya teknologier

Mer information om samrådet samt om hur du skickar in ditt bidrag finns här. Enkäten är på engelska, men du kan välja att få den översatt och svara på svenska, om du föredrar det. Svara senast den 2 juni. 

 

EUPolarNet_logo2

Om EU-PolarNet

EU-PolarNet är ett EU finansierat projekt som hjälper Europeiska Kommissionen med att peka ut viktiga utmaningar i Arktis och Antarktis. Projektets ändamål är att förbinda forskningen med samhället. EU-PolarNet siktar mot att utveckla forskningsprojekt och partnerskap, som tar itu med viktiga frågor angående förändringarna i polarregionerna. Resultaten av deras forskning kommer att upplysa den politiska verksamheten angående den globala klimatförändringen.

 

Besök EU-PolarNets hemsida för att få veta mer.

Här kan du även hitta en sammanställning av samrådet, genomfört av EU-kommissionen tillsammans med NSPA, kring EU:s framtida prioriteringar för den arktiska regionen.

/Maria Sandberg

26 Apr 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information