EU-kommissionen uppdaterar förteckning över sällsynta råvaror

EU-kommissionen publicerade den 13 september en ny förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU. EU-kommissionen listar 27 råvaror vilka bedöms av avgörande betydelse för EU dels på grund av risken för brist på dem, dels på grund av att de är av större betydelse för ekonomin än de flesta andra råvaror.

Råvaruinitiativet lades fram 2008 i syfte att försöka lösa utmaningarna förknippade med tillgången på råvaror. Den 13 september 2017 publicerade EU-kommissionen ett meddelande med en uppdatering av förteckningen från 2014 över råvaror av avgörande betydelse. EU-kommissionen listar i 2017 års förteckning totalt 27 råvaror; nio nya råvaror har tillkommit: Baryt, Vismut, Hafnium, Helium, Naturgummi, Fosfor, Skandium, Tantal och Vanadim. De tre råvarorna krom, kokskol och magnesit anses inte vara av avgörande betydelse och har tagits bort. 

Huvudsyftet med förteckningen är att identifiera de råvaror med hög försörjningsrisk och stor ekonomisk betydelse som det är viktigt att den europeiska industrin och värdekedjorna får tillförlitlig och obehindrad tillgång till. EU-kommissionen pekar på att denna uppdaterade förteckningen bygger på objektiva metoder och är ett faktabaserat verktyg för politiska åtgärder inom handel, innovation och industri, som är avsedda att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft genom att bland annat:

-  identifiera investeringsbehov som kan hjälpa till att göra Europa mindre beroende av råvaruimporter,

- styra stöd till innovation av råvaruförsörjningen inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020,

- rikta uppmärksamhet mot vikten av råvaror av avgörande betydelse för övergången till en koldioxidsnål, resurseffektiv och mer cirkulär ekonomi.

Förteckningen bör fungera som incitament för den europeiska produktionen av råvaror av avgörande betydelse genom utveckling av återvinningsverksamhet och vid behov göra det lättare att inleda ny gruvdrift. Den gör det också möjligt att bättre förstå hur försörjningen av råvaror kan säkras genom diversifiering, från olika geografiska källor, genom utvinning, återvinning eller ersättning.

EU-kommissionen använder förteckningen som stöd i samband med förhandlingar om handelsavtal, motarbetande av handelsstörande åtgärder, främjande av forskning och innovation samt genomförande av Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling. Medlemsstater, företag och investerare kan använda listan på frivillig grund för att få information om potentiella risker när det gäller råvaruförsörjningen och om möjligheterna i samband med dessa.

Förteckningen uppdateras minst vart tredje år för att avspegla utvecklingen inom produktion, marknad och teknik, och antalet råvaror har ökat med varje uppdatering. Ekonomisk betydelse och försörjningsrelaterade risker är fortfarande de två parametrar som främst används för att bestämma hur avgörande betydelse en råvara är.

2017 års förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU

/Mona Mansour

19 Sep 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information