Juncker: Fem scenarier för EU

EU-kommissionen ger medlemsländerna och medborgarna fem olika scenarier för unionens framtid att ta ställning till.

Under onsdagen presenterade EU-kommissionen sitt bidrag till den pågående debatten om vilken väg unionen ska ta i och med att Storbritannien lämnar. Istället för att peka ut en riktning målar kommissionen upp fem olika scenarier – från att bara fokusera på inre marknaden till steg mot en federation. Siktet är inställt på år 2025.

– Nu är det dags för oss att bli pionjärer och ta fram en vision så att vi kan gå hand i hand, de 27 EU-länderna enade, mot vår framtid, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker när han presenterade de fem scenarierna för Europaparlamentet.

Förslagen ska diskuteras av medlemsländernas stats- och regeringschefer på ett toppmöte i Rom 25 mars. Enligt EU-fördraget är det deras huvudansvar att peka ut riktlinjer för hur unionen ska utvecklas. Vid EU-toppmötet i slutet av året ska stats- och regeringscheferna enas om vilken riktning unionen ska ta. Kommissionens tanke är sedan att de kommissionsordförandekandidater som ställer upp EU-valet 2019 ska inspireras av diskussionen och driva sina framtidsvisioner gentemot väljarna.

De fem scenarierna

Scenario 1

Fortsätta som vanligt

EU27 fortsätter samarbetet utifrån den reformagenda som kommissionen presenterade 2014.

Scenario 2

Endast en inre marknad

De andra frågor som i dag ligger på EU-nivå lämnas därhän och allt samarbete kretsar kring handel på den gemensamma inre marknaden och de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

Scenario 3

Djupare samarbeten för dem som vill

Mindre grupper av medlemsländer kan fördjupa sitt samarbete inom områden som försvar, sociala frågor eller inre säkerhet.

Scenario 4

Göra mindre, men effektivare

EU27 fokuserar på ett litet antal områden och agerar inte i frågor där samarbetet inte anses ha ett mervärde.

Scenario 5

Göra mycket mer tillsammans

Medlemsländerna fördjupar samarbetet inom alla områden.

Läs hela dokumentet här som PDF

/Sanna Schumacher 

01 Mar 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information