60 år med samordning av social trygghet och 50 års fri rörlighet för arbetstagare i EU

Under 2018 kan EU fira både 60-årsjubileet för EU-reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen och 50-årsdagen för grundförordningarna om fri rörlighet för arbetstagare. I samband med detta har EU-kommissionen valt att lansera en kampanj för att fira flertalet av de mycket uppskattade milstolparna inom europeisk integration som historiskt lett till utvecklade gränsöverskridande relationer.

EU-kommissionen har lanserat en kampanj som firar flera stora milstolpar i den europeiska integrationen. År 2018 markerar 60-årsdagen för EU-reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen och 50-årsjubileet för grundförordningarna om fri rörlighet för arbetstagare.

Lagen om fri rörlighet är en av EU:s mest uppskattade prestationer. Europakommissionen med president Jean- Claude Juncker har sedan sitt åtagande 2014 gjort en stor insats för att underlätta fri rörlighet för arbetstagare genom att skydda deras rättigheter och ge nationella myndigheterna verktyg för att bekämpa risker för missbruk eller fall av bedrägerier.

I samband med kampanjens lansering sade Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetsmobilitet, att fri rörlighet är mer än en grundläggande rättighet som fastställts i EU-fördragen. Det är också en levande verklighet som åtnjuter miljontals människor. Samtidigt jobbar hon för att ytterligare ett par förslag som innehåller klara, rättvisa och verkställbara regler för att säkerställa en rättvis rörlighet i arbetet ska godkännas och bli verklighet.

Med hjälp av hashtagsen #EUmovers och #YourCareerMove kan du följa debatten online.

Andra initiativ från EU-kommissionen:

Gemensamt uttalande om översynen av direktivet om utstationering av arbetstagare

Rättvisa i centrum för kommissionens förslag om att uppdatera EU:s regler om samordning av social trygghet

Kommissionen antar förslag till en europeisk arbetsmyndighet och för tillgång till socialt skydd

/Michaela Wikdahl

25 Okt 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information