Barentssamarbetet firar 25 år på Svenska Representationen i Bryssel

Det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet tillsammans med North Sweden European Office och det norska regionala ordförandeskapet i Barentssamarbetet bjuder in till ett seminarium på temat ”För gemensamma mål i det europeiska Arktis” under förmiddagen 5 juni. Ledande företrädare från EU och Barents inklusive norra Sverige visar upp framgångsrik samverkan och vunna erfarenheter för framtiden med en ”Talking Barents” panelsamtal och efterföljande mottagning.

Barentssamarbetet som innefattar nordligaste delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland är ett unikt samarbete i det europeiska Arktis. I 25 år har samarbetet resulterat i allt ifrån lukrativ dialog av hög kvalité angående Barentsregionen till att även underlätta det dagliga livet för invånarna som i regionerna genom att förbättra det regionala samarbetet. Sammansättningen av samarbetet är unikt då utöver regionerna och länderna i Barents också innefattar dels EU som deltagande partner, dels även Island och Danmark tillsammans med representanter för ursprungsfolken i regionen.

Arktis betydelse har ökat på grund av utmaningar som regionen har och som också skapar fördelar och möjligheter. Utmaningar såsom klimatpåverkan har resulterat i att de olika aktörerna samarbetar och det är av stor betydelse för att lyckas tackla de globala utmaningarna som finns. För att bibehålla detta samarbete krävs det daglig samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna över nationella gränser i hela Barentsområdet, även med de säkerhetspolitiska spänningar som finns.

Seminariet som arrangeras för att fira Barentssammarbetet 25 år kommer att presentera hur arbetet har fortlöpt och utvecklats under de senaste 25 åren. Även utveckling och det fortsatta samarbetet i framtiden ska diskuteras.

Seminariet äger rum på den Svenska Representationen i Bryssel, Square de Meeûs 30 den 5 juni kl. 08.30 – 13.00 följt av en lunch tillägnad Barentssamarbetets 25-årsfirande.

Högaktuella talare, aktörer och representanter från Sverige, Norge, Finland, Ryssland och EU kommer att delta och presentera exempel på effektiva regionala samarbeten i regionen. Efter presentationerna kommer en paneldebatt med temat ”Talking Barents” äga rum.

Agendan för seminariet kommer presenteras i slutet av april, men redan nu kan du registrera dig för deltagande här:

27 Mar 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information