DG REGIOS fondbibliotek

Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

Tydlig transparens i EU är något som betonas för att öka unionens legitimitet. I samma linje introduceras därför DG REGIO:s utvärderingssatsning i form av utvärderingsbiblioteket för att tillgängliggöra konkreta effekter kring regionala fonder lättåtkomligt för EU-medborgare.

Resultaten och utvärderingarna av EU-projekt på regionala områden är publicerade i databasen både i form av kortare sammanfattningar samt som fullständiga rapporter. I startskottet för databasen är antalet utvärderingar inte alltför många och DG REGIO efterfrågar därför aktörer i medlemsstaterna att skicka in obeaktade utvärderingar av fondprojekt för att addera till sammanställningen.

Det går att addera till databasen genom att skicka in nygjorda utvärderingar av projekt till DG REGIO:s kontaktpunkt: REGIO-EVAL@ec.europa.eu

Gå in och kika på DG REGIO:s nya databas här:

Läs mer här:

/ Andreas Andersson Kurdve

25 Apr 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information