Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

Den 2 oktober godkände Europaparlamentet en ny lag för audiovisuella medietjänster. Den uppdaterade lagen kommer att gälla för programföretag, video-on-demand-tjänster och videodelningsplattformar som exempelvis Facebook, YouTube och Netflix. Det genomarbetade skyddet för barn och minderåriga som surfar på internet innebär att medietjänsterna ska se till att innehållet inte uppmuntrar till våld, hat och terrorism. De mest skadliga innehållen på internet såsom meningslöst våld och pornografi ska omfattas av särskilt stränga åtgärder. Förslaget föreslår att videodelningsplattformar blir ansvariga att snabbt reagera om en användare rapporterar innehållet som skadligt. Lagförslaget syftar inte till att införa en automatisk filtrering av innehåll på internet innan det laddas upp utan att    skapa plattformar med en mekanism som är öppen, användarvänlig och effektiv för att tillåta användare att rapportera eventuellt skadligt innehåll.

Kvantitativa regler för utbud och reklam

I ett försök att säkra den kulturella mångfalden inom den europeiska audivisuella sektorn bör katalogerna på onlineplattformar bestå av minst 30 % europeiska produktioner.

I den nya lagen inkluderas också regler för marknadsföring. Under dagtid då sändningstiden generellt är sämre i jämförelse med kvällstid får fler antal minuter bestå av reklam, mer precist 20 % reklam mellan klockslagen 06.00 - 18.00. Mellan klockan 18.00 till midnatt får enbart 20 % bestå av reklam vilket innebär färre antal minuter reklam under kvällsändningstid. 

Lagen innehåller också hårdare bestämmelser kring produktplaceringar och marknadsföring i barnprogram, samt en mekanism för att skydda barns personuppgifter för att säkerställa att dessa inte används för kommersiellt bruk, profilering eller riktad marknadsföring.

Nästa steg i processen

För att lagen ska kunna träda i kraft måste den formellt godkännas av medlemsländernas regeringar i Ministerrådet. Efter ett sådant godkännande har EU-länderna 21 månader på sig att integrera den nya lagen i nationella regler. 

Här kan du läsa mer om de nya reglerna

Här kan du följa ärendet i Europaparlamentets lagstiftningsdatabas

/Michaela Wikdahl

08 Okt 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information