EU:s stats- och regeringschefer fortfarande inte överens i migrationsfrågan

Under ett informellt EU-toppmöte i Salzburg den 19–20 september diskuterades bland annat hur ansvaret för asylsökande ska fördelas mellan medlemsländerna i EU. Än så länge ser det inte ut som att en överenskommelse är i sikte.

Stats- och regeringscheferna hade svårt att uppnå kompromisser i migrationsfrågan under det informella toppmötet den 19–20 september. Polen, Tjeckien och Ungern är länder som är fortsatt ovilliga att börja ta emot flyktingar. Därmed har ledarna börjat diskutera en provisorisk lösning som innebär att länder utan flyktingmottagning ska betala en summa pengar istället för att ta emot asylsökande och på så sätt visa solidaritet med flyktingmottagande EU-länder. Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel är kritisk mot lösningen och menar på att det är en skam för alla att börja prata om priset på en migrant eftersom då det är människor det handlar om och inte gods.

Förslag från EU-kommissionen

Ett förslag från EU-kommissionen som syftar till att förhindra immigranter att ge sig ut på de farliga flyktingvägarna över medelhavet är att 10 000 gränsvakter ska placeras runt om EU:s yttre gränser. Det är ett förslag som Frankrike och många andra länder å ena sidan uppges ställa sig bakom. Å andra sidan motsätter sig exempelvis Nederländerna varför en så stor styrka behövs och Spanien och Italien oroar sig för att förlora sin nationella bestämmanderätt kring respektive lands gränsbevakning.

Avtal med Libyen

Idag finns ett avtal med Libyen som innebär att den nationella kustbevakningen hämtar migranter som befinner sig ute till havs och tar dem tillbaka till libyska hamnar på fastlandet. En annan oenighet är kring vilka nordafrikanska länder som betraktas vara säkra för de asylsökande. Efter långdragna diskussioner rapporteras det om att man enades om att stärka samarbetet med nordafrikanska länder för att stoppa migranter från att ta sig över Medelhavet.

Det totala antalet migranter som kommer till EU har minskat sedan 2015. Hittills i år är siffran lägre än 100 000 vilket Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande, belyser som en viss framgång i migrationsfrågan. Frankrikes president Emanuel Macron hoppas att reformeringen av Dublinförordningen, som reglerar vilken medlemsstat som ska pröva asylsökan, ska vara klar under våren senast före Europaparlamentsvalet i maj 2019.

/Michaela Wikdahl

26 Sep 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information