EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Till EU:s yttre regioner hör de franska autonoma territorierna Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-Martin, de portugisiska autonoma regionerna Azorerna och Madeira och den spanska autonoma regionen Kanarieöarna.

EU:s yttre regioner har de senaste åren gjort framsteg. På vissa håll har man implementerat initiativ för förnybar energi och införandet av elektriska bilar men en rad utmaningar består i form av hög arbetslöshet och främst bland unga, betydande sårbarhet för klimatförändringar, frånvaron av infrastruktur skapar svårigheter kring tillväxt, samt ett beroende av ekonomiska sektorer som inte har införlivat tillräckligt med innovativa processer.

Starkare partnerskap och extra stöd till yttre regioner

I ett försök att öka sina insatser och möta dessa utmaningar, som i hög grad har att göra med regionernas geografiska placeringar, presenterade EU-kommissionen under 2017 en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsstater och dessa regioner. Med strategin inrättades ett skräddarsytt stöd till ovan nämnda regioner för att hjälpa dem att använda sina unika tillgångar, skapa möjligheter för sin befolkning och dra nytta av globaliseringen.

Den 23 november 2018 i samband med den årliga konferensen om de yttersta randområdena, som ligger tusentals kilometer från den europeiska kontinenten, belyste Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande och Corina Creţu, kommissionär med ansvar för regionalpolitik, att EU har hållit sitt löfte till dessa regioner om att hjälpa dem att hålla sig i en globaliserad värld. I kommissionens förslag till EU:s nästa långtidsbudget för perioden 2021–2027, uppmärksammas dessa regioners särskilda behov och åtföljs av initiativ för att främja innovation, cirkulär ekonomi och blå tillväxt. EU-kommissionen har exempelvis lanserat ett Horizoninitiativ som landat i projektet ”Foward” för ett värde av 4,3 miljoner euro som ska analysera innovativa system i dessa regioner och mobilisera lokala aktörer kring långsiktiga smartspecialiseringsstrategier. Projektet ”Forward” som för samman 24 partner från nio regioner kommer att börja i början av 2019.

Delad extra allokering med NSPA där Norra Sverige ingår

De yttersta randområdena i EU:s budget delar en extra allokering med Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) till vilka Norrbotten och Västerbotten räknas, som är de enda regioner i EU som får den typen av extra särskilt regionalstöd.

Läs mer om den nya strategin här 

/Michaela Wikdahl

05 Dec 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information