Fira Europadagen den 9e maj!

Den 9:e maj varje år firas Europadagen till minne av Schumandeklarationen som ägde rum år 1950 och drog igång det Europasamarbete vi ser idag. Den grundtanke som Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman (tillsammans med Jean Monnet) år 1950 delade med sig av har bidragit till bevarad fred och sammanhållning i Europa i över 50 år och i det syftet firas Europadagen årligen den 9:e maj. ”Europaåret för kulturarv” är årets tema för dagen och en mängd EU-delegationer runt om i världen deltar i firandet med evenemang i anknytning till dagen som äger rum över hela maj månad.

thefutureiseurope

Varje år den 9:e maj firas Europadagen runt om i Europa.

Efter andra världskriget krävdes stora insatser för återuppbyggnad av Europa men även stora insatser för att säkerhetsställa att krig på den europeiska kontinenten av samma omfattning som de två föregående världskrigen inte skulle kunna ske igen. EU:s grundande nationer kom fram till att en sammanslagning av stål- och kolproduktionen i en gemensam union skulle göra det omöjligt för de historiskt rivaliserade länderna Frankrike och Tyskland att starta krig mot varandra igen. Denna faktor samt aktualiserande av samarbete kring gemensamma ekonomiska intressen var tänkt att förena Europa genom högre levnadsstandard för dess befolkning.

Detta arbete pågår ännu idag och ser antagligen till viss del annorlunda ut från vad Robert Schuman och Jean Monnet tänkte när de dikterade ”Schumanplanen”. Vad som är realitet är dock att medlemsländerna i Europeiska Unionen idag bedriver samarbete kring kontinentens gemensamma framtid och de striderna som förut bedrevs med vapen stater sinsemellan sker nu under fredliga förhållanden i det internationella Ministerrådet och det supranationella EU-parlamentet.

Europadagen inrättades år 1985 och har sedan dess firats årligen till minne EU-samarbetets grundprinciper som utgörs av fred, sammanhållning samt högre levnadsstandard. I år äger Europadagen rum under en onsdag, och trots den internationella betydelsen som dagen beskriver sig inneha så är det inte en helgdag i de flesta EU-medlemsländerna.

I Bryssel firades Europadagen redan den 5 maj genom att EU-institutionerna höll öppet hus för allmänheten. Syftet var att berätta om vad Eu-institutionerna arbetar med och vilka som är de viktigaste frågorna samt vad de gör för Europas invånare. I lördags kunde man därmed besöka institutionernas byggnader och delta i debatter eller följa med på guidade visningar. Idag den 9 maj håller EU-institutionerna i Luxembourg öppet och därefter i Strasbourg den 10 maj. 

I anslutning till Europadagen anordnades en dialog i Stadshuset om svensk ungdomspolitik i Skellefteå igår den 8 maj. kommunens Folkvalda politiker, ungdomar, lärare och alla övriga intresserade hade möjlighet att mötas i dialogen. Fokus låg på barn och ungdomars inflytande i Skellefteå, EU:s ungdomspolitik och barnrättspolitiken i Sverige. Demokratilotsen var på plats, liksom ungdomsfullmäktige och Fairtrade City Skellefteå. Europa Direkt informerade om ungas inflytande på EU-nivå. 

Idag på självaste Europadagen firas Europadagen i Sverige bland annat på Sergels torg. Alla är välkomna att delta, även lokala EU-kontor runt om i landet håller öppet för att informera och uppmärksamma kring dagen och EU. Runt om i EU sker även liknande tillställningar.

Läs mer om Europadagen här

Se en kort video (2 min) om varför EU är positivt och förbättrar EU-medborgarnas liv

/Andreas Andersson Kurdve och Julia Hanson

19 Apr 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information