Förslag om minskade kortavgifter i EU

EU-kommissionen föreslår nu att nya regler ska införas för att begränsa kortavgifterna inom EU vid betalning med kort i en valuta i ett annat land med annan valuta, framförallt vid betalning i euro. Det ska också bli tydligare information för den som betalar vad den faktiska kostnaden är i kortavgift för sådana transaktioner.

EU-kommissionen vill reducera transfereringskostnader som tillkommer vid kortköp utomlands och vid överföringar av pengar till utlandet

EU-kommissionen anser att europeiska konsumenter har rätt till information om avgifter vid kortköp och kontouttag utomlands. I dagsläget är sådan information obefintlig vid tillfället när köpet genomförs. På grund av problemet med så kallat dynamisk valutaomräkning där en konsument utomlands är ovetandes om hur mycket det egentligen kostar att handla, när de betalar i sitt lands valuta, har EU-kommissionen lagt fram ett nytt förslag.

– Det är viktigt för miljoner européer som reser inom EU. Ofta när man tar ut pengar eller betalar med kort i EU-länder med annan valuta så är det nästan omöjligt att veta hur mycket det kostar. Ofta vet vi först efter flera dagar när vi ser kontoutdraget, sade Valdis Dombrovskis, kommissionären med ansvar för EU:s kapitalmarknad, på en presskonferens den 4 april.

EU-kommissionen ger därför Europeiska bankmyndigheten, EBA, i uppdrag att ta fram nya tekniska förslag med anledning att i framtiden kunna förse konsumenter med mer information. Medan EBA tar fram förslaget vill EU-kommissionen sätta ett tak för valutaomräkningsavgifter eftersom konsumenter många gånger föredrar att betala i sitt lands valuta vid köp utomlands vilket innebär att de ofta är omedvetna om att de betalar mer än vad de borde.

EU-kommissionen föreslår också sänkta avgifter vid överföringar av euro från icke-euroländer

EU-kommissionen anser att alla gränsöverskridande betalningar i euro ska prissättas på samma sätt med som vid en inhemsk transaktion i lokal valuta. Detta innebär att dagens avgifter som kan uppgå till flera hundra kronor sänks till ett par kronor.

Det EU-land som idag tar ut högst avgifter är Bulgarien. En överföring på tio euro, motsvarande 100 kr, kan kosta upp till 24 euro, motsvarande 240 kronor, att genomföra. Om EU-kommissionens förslag antas av Europaparlamentet och medlemsländerna beräknas konsumenter och företag att spara en miljard euro per år. Förslaget skulle göra det möjligt för konsumenter och företag, även i länder utanför euroområdet, att fullt ut utnyttja fördelarna med den inre marknaden när de skickar pengar, drar ut pengar eller betalar utomlands då de skulle slippa de extra kostnaderna för transfereringar.

Läs mer om EU-kommissionens möte om billigare transfereringskostnader mellan EU-länder här.

Källa: EU-kommissionen och Europaportalen.se

/Julia Hanson

09 Apr 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information