Fokus migration när EU-ländernas regeringschefer samlades för toppmöte i Bryssel

Under torsdagen och fredagen 28-29 juli träffades EU-ländernas regeringschefer för topp-möte i Bryssel. Fokus under mötet låg främst på att hitta en lösning på EU-ländernas skeva flyktingomfördelning. Frågor som hur EU ska förhålla sig till Donald Trump och USA:s restriktiva handelspolitik med ståltullarna, säkerhet och försvar, långtidsbudgeten samt digitalisering fick mindre utrymme på grund av att Italien inledningsvis lade in veto och blockerade förslagen av andra frågor i syfte att kräva en gemensam lösning på flyktingfördelningen.

Asylfrågan var särskilt het under toppmötet då förbundskansler Angela Merkel insisterat på en lösning i flyktingfördelningen samtidigt som läget i tyska regeringen varit ostabilt på sistone. Dessutom lade Italiens invandringskritiska premiärminister Giuseppe Conte in sitt veto om att blockera alla övriga gemensamma frågor om inte frågan om flyktingmottagandet skulle prioriteras och om inte Italien skulle få igenom sina krav i migrationspolitiken. Italien krav gick ut på att migranter som tar sig ut med båtar på Medelhavet ska stoppas redan vid Nordafrikas kust, då Italien på sistone har vägrat fartyg att gå in i hamn i Italien. Italienska regeringen krävde därför att övriga EU ska ta ett större ansvar, hjälpa till att stoppa migranter och att fler länder ska ta emot asylsökande som nu hamnar i Italien.

Fokus inom migrationsfrågan på EU-ledarnas toppmöte

EU-kommissionen har framförallt pekat på brister såsom att ett fåtal EU- medlemsländer har tagit ett stort ansvar i mottagandet av flyktingar. På grund av att flyktingar inte behandlats lika i alla EU-länder har det även inneburit att de i större utsträckning enbart sökt sig till vissa medlemsländer. En idé som lanserades inför toppmötet har därför varit att placera migranter i särskilda nordafrikanska center i samarbete med FN-organ, UNHCR och IOM för att garantera ett rättsäkert asylsystem och fördela flyktingar mellan EU-medlemsländerna och skicka hem asylsökande som saknar asylskäl. Då EU-länderna har haft mycket svårt att enas inom migrationsfrågan har fokus sedan 2015 legat på gränskontroll och åtgärder som syftat till att hålla migranter borta från EU:s gränser. Svenska Regeringens hållning har varit att utreda frågan om asylcenter i Afrika innan man kan ta ställning eftersom att förslaget om asylcenter är otydligt. Statsminister Stefan Löfven har samtidigt sagt att det kräver att alla EU-länder tar solidariskt ansvar för flyktingar.

– Det bygger på att det finns möjlighet till vidarebosättning, det bygger på att det finns solidariskt ansvar mellan EU:s medlemsländer, sade Stefan Löfven (S) till Europaportalen på EU:s toppmöte i Bryssel på torsdagen.

Resultat av toppmötet

I morse meddelades att ledarna kommit överens om att utreda planerna på att upprätta särskilda center för flyktingmottagning i Nordafrika samt att dessa asylcenter även ska kunna ligga på EU:s territorium. Det finns inga tidsplaner än så länge när dessa center ska finnas på plats men tanken är att de migranter som räddas på Medelhavet ska föras till dessa där man snabbt ska bedöma om någon är ekonomisk migrant eller har asylskäl. Hela systemet bygger på frivillighet varvid inget EU-land ska tvingas att ta emot asylsökande eller upprätta ett asylcenter. Detta beslut var nödvändigt för att få med länder såsom Ungern, Tjeckien, Slovakien och Polen på förslaget. I syfte att stoppa människor från att ta sig till EU via den östliga rutten över Medelhavet förlängs och utökas avtalet med Turkiet. Gränsskyddet ska stärkas och EU kommer därför att samarbeta mer med Serbien och fler länder i västra Balkan för att begränsa den illegala migrationen där.

Läs mer om vad som händer på EU-nivå i asylfrågan

Källa: Europaportalen och SVT Nyheter

/Julia Hanson

29 Jun 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information