Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

Karlspriset delas ut årligen av Europaparlamentet samt stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen, Tyskland. Priset delas ut till ungdomar mellan 16-30 år som arrangerar projekt med syfte att gynna europeisk samverkan och internationell förståelse. Projektet ska bidra till att framhäva den europeiska samhörigheteten mellan EU:s medlemsländer, stärka den europeiska identiteten och underlätta för den europeiska integrationen. Europaparlamentet vill att projekten ska kunna visa på praktiska åtgärder som implementeras för att gynna dessa värden. Tidigare vinnare av Karlspriset har bland annat fokuserat på ungdomsutbyten, event inom idrott, kultur och konst men det har även varit internetbaserade projekt.

Processen för nomineringen av projekt

Projektansökningarna bedöms av en nationell jury som består av företrädare från en ungdomsorganisation samt ledamöter från Europaparlamentet. Totalt kommer ett projekt från varje EU-medlemsland att nomineras. Representanter från varje projekt bjuds sedan in till Aachen, där de deltar i olika event under några dagar. Besöket i Aachen är en unik möjlighet att få träffa andra engagerade ungdomar från EU men även ett tillfälle att använda besöket som en plattform för att sprida projektets idéer till europeiska ledare och företrädare. De nominerade projekten får även ett stort utrymme i Europaparlamentets och stiftelsens mediekanaler.

Av det 28 nominerade projekten väljs sedan tre av de bästa projekten ut av en europeisk jury, som består av tre ledamöter från Europaparlamentet, fyra representanter från stiftelsen för det internationella Karlspriset samt Europaparlamentets talman. Prisceremonin för de tre vinnande projekten sker i Aachen och priset delas ut av Europaparlaments talman.

Prissumman för det bästa projektet är 7500 euro, andrapriset år 5000 euro och tredjepriset är 2500 euro. Samtliga pristagare får även en inbjudan att besöka Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg.  

Kriterier för projekten

För att kunna ansöka till Karlspriset finns det ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. De sökande måste vara medborgare eller bosatt inom EU samt vara mellan 16-30 år. Projekten kan både göras av en person eller av en grupp. Projekten måste även vara påbörjat, det går inte att ansöka med projekt som fortfarande är i planeringsstadiet. Om ett projekt tidigare har tilldelas ett pris från någon av EU:s institutioner går det inte att ansöka till Karlspriset.

Sista ansökningsdagen för projekten är den 28 januari 2019 och ansökningarna skickas in via Europeiska Karlsprisets hemsida.

Läs mer:

Om Karlspriset på EU-parlamentets hemsida

Tidigare vinnande projekt

Ansökan på europeiska Karlspriset hemsida

/ Stina Skoglöf

31 Okt 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information