Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande. 

Interreg volunteer youth riktar sig till både arbetsgivarorganisationer som kan tänkas anlita en volontärungdom och till ungdomsarbetstagare som är intresserade att arbeta i en organisation med frågor som bidrar till gränslösa samarbeten inom EU och de pågår mellan två-sex månader. Organisationen som är initiativtagare och ansvarig över programmet och urvalet av kandidater är ”Association of European Border Regions (AEBR)” med EU-kommissionen som medfinansiär.

Initiativet, vars primära syfte är att stärka gränsöverskridande samarbeten inom EU, ämnar även bidra med möjligheter för ungdomar inom EU att arbeta eller volontärarbeta för att stärka det europeiska samhället.

Tjänsterna är uppdelade i två olika inriktningar, Interreg projektpartners samt Interreg-rapportörer:

1)    Interreg projektpartners, vilka är tjänster som bistår interreg-projekt kring att implementera och fokusera på specifika aspekter och utmaningar inom ämnen som berör exempelvis solidaritetsprojekt, hälsoprojekt, projekt med sociala dimensioner och mycket därtill.

2)    Interreg-rapportörer som hjälper till att sprida information om pågående Interreg-projekt. Dessa tjänster har ett stort fokus på kommunikation och vanliga arbetsuppgifter är exempelvis att rapportera på sociala medier, formulerande av nyhetsbrev och liknande.

Gäller något ansökningskrav?

Generellt finns det inga krav utöver att den sökande måste vara mellan 18–30 år gammal, men för vissa av volontärtjänsterna kan det tillkomma specifika språk- och utbildningskrav.

För att läsa mer om programmet och om du som arbetsgivare eller ungdomsarbetstagare är intresserad av att ansöka till Interreg Volunteer Youth-program, klicka här.

/Hannes Wigerfelt

19 Feb 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information