CPMR:s Generalförsamling i Palermo

Den 16-18 oktober sammanträdde CPMR för sin 47e Generalförsamling i Palermo, Italien. Från norra Sverige medverkade en delegation från Norrbotten, Västerbotten samt Region Jämtland Härjedalen.

CPMR (Konferensen för maritima och perifera regioner) är en europeisk think tank och lobbyorganisation som samlar politiska företrädare för perifera och maritima från 150 regioner och 25 länder i sex geografiska kommissioner. Arbetet inom varje sådan kommission bedrivs i en rad arbetsgrupper indelade efter prioriterade tematiska områden. Det arbetet kanaliseras till CPMR:s övergripande nivå. På CPMR:s Generalförsamling som i år hölls i Palermo, Italien, medverkade över 300 företrädare för CPMR:s geografiska kommissioner, för diskussioner om EU:s långtidsbudget för perioden 2021-2027 samt gemensamma utmaningar för territoriellt samarbete och sammanhållning, transportpolitik och tillgänglighet, klimatpolitik med mycket mera. Generalförsamlingen antog en rad gemensamma positioner om politiska riktlinjer och även tekniska inriktningar för CPMR:s arbete kommande året. Från norra Sverige medverkade Nils-Olov Lindfors Region Norrbotten, Tomas Mörtsell Region Västerbotten och Elise Ryder Wikén Region Jämtland Härjedalen.

Gruppfoto CPMR Generalförsamling i Palermo

CPMR:s generalförsamling antog enhälligt ett policypositionspapper om klimatneutrala transporter, ett arbete som behandlats även av Östersjökommissionens transportarbetsgrupp under året, samt ett om klimatarbetet. Nils-Olov Lindfors, regionråd Region Norrbotten, gjorde ett viktigt inspel för klimatpositionen om att koldioxidneutralitet kan uppnås genom både kraftiga minskningar av CO2-emissioner och CCS (Carbon Capture and Storage) inbindning av koldioxid via tekniska och biologiska metoder. Nils-Olov Lindfors lyfte även in det aktiva skogsbrukets roll för att tackla klimatutmaningen. Region Norrbotten fick igenom samtliga inlämnade ändringsförslag i CPMR:s klimatposition.

På bild: Jani Kurvinen, vice ordförande landskapsstyrelsen Egentliga Finland, Cees Loggen vice guvernör Noord-Holland/vice ordförande CPMR med ansvar för klimatportföljen, Nils-Olov Lindfors regionråd Region Norrbotten och Francesco Catte, policy analyst CPMR

Vidare antog CPMR:s medlemsregioner enhälligt ett framåtblickande manifest adresserat de nya Europeiska institutionerna Rådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet, innehållande en rad åtgärdsförslag för ta itu med utmaningarna inom unionen med fokus på regioner och det territoriella samarbetet i ett reformerat europeiskt projekt. En rad nya medlemmar presenterades däribland Region Jämtland Härjedalen av Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden. 

/Mona Mansour

Läs mer om CPMR

Läs om CPMR Baltic Sea Commission/Östersjökommissionen

30 Okt 2019 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information