EU-valet: Prognos över EU-parlamentets partipolitiska sammansättning

Nästa EU-val äger rum den 23–26 maj 2019. En första prognos över EU-parlamentets sammansättning har nu presenterats av EU-parlamentets pressavdelning.  Inför årets val, som enligt EU-parlamentet är det viktigaste i historien, kommer EU-medborgare att rösta om 705 mandat istället för de tidigare 751 på grund av Storbritanniens planerade utträde ur unionen.

EU-parlamentet är en av EU:s två lagstiftande institutioner (den andra är Europeiska unionens råd, även kallat Ministerrådet) och mandatplatserna väljs genom direkta val av EU-medlemsstaternas medborgare vart femte år. Parlamentsplatserna fördelas efter EU-medlemsländernas befolkningsstorlek där exempelvis Tyskland som största land innehar flest platser, mer exakt 96 stycken.

Nytt för i år är att EU-medborgarna kommer att rösta om 705 platser istället för de tidigare 751 på grund av Storbritanniens utträde ur unionen vilket innebär att 46 brittiska parlamentsledamöter försvinner. Som ett resultat av detta har medlemsländerna fördelat platserna varvid Sverige kommer att få en extra plats, det vill säga totalt 21 platser, i EU-parlamentet. EU-parlamentet refererar till årets EU-val som det historiskt viktigaste med hänsyn till stora gränsöverskridande utmaningar såsom Brexit och ökat inflytande för högerpopulistiska europeiska partier. 

Nationella opinionsundersökningar

Kantar Public (I Sverige känt för Sifo-undersökningar) har på uppdrag av EU parlamentet sammanställt nationella opinionsundersökningar inför nästa EU-parlamentsval.

Prognos EU valet 6 feb
Prognos över EU-parlamentets sammansättning, 2/6 2019 (Källa. EU-parlamentets presshemsida).

Enligt EU-parlamentets presshemsida ser den nuvarande prognosen ut att vara en partipolitisk mycket splittrad sammansättning. Partigruppen som enligt undersökningen fick flest mandat är europeiska folkpartiet (EPP) som är en kristdemokratisk och liberalkonservativ partigrupp där bland annat svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår. De partier som efter det senaste EU-valet 2014 har tillkommit eller omformerats, och således inte tillhör någon partigrupp i EU-parlamentet, hamnar i prognosgruppen ”Others”.

Prognoser kommer att presenteras fram till valet

Europaparlamentet kommer att publicera prognoser varannan vecka fram till slutet av april och varje vecka i maj fram till valnatten. Nästa prognos publiceras den 1 mars 2019 på EU-parlamentets presshemsida.

För att läsa mer om den senaste opinionsundersökningen och att följa framtida undersökningar, klicka här.

I Sverige äger EU-valet rum söndagen den 26 maj. De första vallokalsundersökningarna publiceras den 26 maj klockan 18. Läs en överskådlig beskrivning om EU-valet och de olika europeiska politiska partierna och hur du röstar här!

/Hannes Wigerfelt

27 Feb 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information