Kick-off för European Week of Regions and Cities 2019!

 Den 30:e januari höll den Europeiska Regionkommittén i samverkan med EU-kommissionen årets kick-off möte inför European Week of Regions and Cities, EWRC, 2019. Bland annat presenterades årets datum, platser och årets fokusämnen. Det presenterades även vissa nyheter för i år.

Årets European Week of Regions and Cities i Bryssel kommer att hållas måndag till torsdag, 7-10 oktober. Öppningsceremonin kommer att ske kl. 14:00 den 7:e oktober framför Europaparlamentet. Ansökan är öppen från och med 30:e januari till 29:e mars och utvalda partners kommer att tillkännages den 30:e april.

Årets ämnen:

 • EU:s framtid och regioner och städers roll
 • Ett Europa närmare medborgarna
 • Ett grönare Europa
 • Ett mer social integrerat Europa
 • Ett smartare Europa
 • Ett mer sammankopplat Europa

Prioritet kommer att ges till de tre översta ämnena när det kommer till urvalsprocessen och fördelning av rum och lokaler.

Nyheter för i år:

 1. Lokalt event är inte nödvändigt i år. Tidigare år har det funnits krav på att partners ska hålla ett event hemma i regionen. Detta är inte ett krav i år.
 2. Medlemmar från EEA-länder som inte är med i EU, såsom Norge, kan ansöka om att vara partners i år och även vara ”a lead partner”.
 3. Tidigare år har ett krav för att kunna hålla ett event varit att det egna Brysselkontoret ska kunna tillhandahålla minst 90 platser för besökare till eventet. I år öppnar European Committee of Regions upp för ansökningar om att hålla event i deras byggnad.

Nya krav för eventen i år:

 • Det ska vara en jämn könsfördelning på eventet.
 • Eventet ska vara papperslöst.
 • Hela eventet ska vara hållbart (exempelvis inga plastmuggar eller plastbestick).

Om ni eller er organisation vill ansöka om medverkan eller hitta partners alternativt har en samverkan med andra regioner som har ett intresse av att medverka under European Week of Regions and Cities, hör gärna av er till North Sweden European Office.

För mer information och svar på vanliga frågor, se här.
Information och instruktioner för eventuella partners, se här.
Information och instruktioner för eventuella regionala partners, se här.
Anmälan.
Se nyhet om 2018 års ERWC NSPA-seminarium i regi av North Sweden här.
Se en listning på aktiviteter som North Sweden medverkade vid under EWRC 2018 här.

/Clara Lundén

05 Feb 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information